🚚 Gratis levering i Norge over kr 1 200,00

Kjøpsbetingelser

1 Generelt

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester på Spraylakk.no til forbrukere.

Selger: Spraylakk.no (Spray Systems AS)

Kjøper: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

Spraylakk.no: nettbutikken som er knyttet til domenet www.spraylakk.no.

På Spraylakk.no kan du kjøpe varer. For å utføre kjøp må du akseptere vilkårene i denne avtalen, og følge disse i sin helhet.

De relevante salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

Spraylakk.no leverer kun til fastlands Norge.

Spraylakk.no tar betalt for varer med mva.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven og  e-handelsloven som du finner her https://lovdata.no/.

Dersom du kontakter Spraylakk.no via e-post lagres din e-post henvendelse og kontaktinformasjon hos oss, kontakter du Spraylakk.no via telefon lagres ditt telefonnummer hos oss. Denne informasjonen er nødvendig for å kunne gjennomføre din henvendelse og for å kunne kontakte deg hvis det skulle være behov for oppfølging.

2 Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 6.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet.

3 Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før fullføring av en bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til frakt og emballasje.

Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp.

4 Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg ved checkout gjøres opp med Vipps Checkout portal gjennom bruk av Vipps eller debit/kredittkort.

Vipps er finansagent for Spraylakk.no. Du finner Vipps betingelser her https://vipps.no/vilkar/vilkar-privat/

5 Levering

Alle generelle leveringstider som er oppgitt på Spraylakk.no er veiledende. Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager, og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Spraylakk.no bruker Bring Klimanøytral Servicepakke. Betingelser om levering, henting og sporing finner du her Bring Pakke til hentested

6 Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 365 dager etter at du mottar leveransen gir Spraylakk.no melding om dette (angrefrist).

Alle produkter skal leveres tilbake til Selger innen rimelig tid ved bruk av angreretten. Varene skal leveres tilbake til den Selger som er oppgitt i sendingsbekreftelsen som inneholdt varen.

Du har risikoen for transporten av varen tilbake til Spraylakk.no

Produktet sendes tilbake til Selgeren i originalemballasjen. Returen skal gjøres til Spraylakk.no med bruk av Bring Hentepakke eller Bedriftspakke i samsvar med vilkårene. PostNord aksepterer ikke «Begrenset mengde farlig gods» i sine sendinger.

Merk: Produkter som produserer etter fargekode eller malingskode er produsert på bestilling og råvarene kan ikke skilles etter levering. Disse produktene er unntatt fra Angrerett etter punkt a i § 22.Unntak fra angreretten

7 Forsinkelse av leveransen

Dersom Selgeren ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning fra Spraylakk.no.

8 Reklamasjon og garanti

Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Spraylakk.no melding om reklamasjon i henhold til Forbrukerkjøpsloven § 30.

9 Nyhetsbrev og kommunikasjon

Vi tilbyr nyhetsbrev på e-post. Innholdet i disse vil ofte være tilpasset deg, med relevant informasjon og tilbud.  Det er frivillig å motta disse nyhetsbrevene, og du må eksplisitt gi ditt samtykke i forbindelse med kampanje, registrering eller på «min side».

Vi sender også ut bestillings- og sendingsdokumenter, spørreundersøkelser og oppfølgnings e-post relatert til gjennomførte kjøp hos oss.

10 Retningslinjer for personvern

Ved å akseptere våre salgsbetingelser gir du også ditt samtykke til å oppbevare og behandle dine personopplysninger.

Dersom du velger å skrive en produkt vil omtalen og navnet du velger å bruke bli gjort synlig for andre kunder. Spraylakk.no er behandlingsansvarlig.

14 Salgspant

Spraylakk.no har, med mindre noe annet er avtalt, salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

15 Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Spraylakk.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser Spraylakk.no leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Spraylakk.no sin side. Du som kunde er også ansvarlig for å sikre at opplysninger som er oppgitt på din konto er korrekte. Disse opplysningene kan administreres på «min side».

17 Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

19 Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på Spraylakk.no følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Tønsberg tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.

Oppdatert: 15.03.2024

Gratis levering

På ordre over kr 1 200,00

100% sikker betaling

Betaling med Vipps Checkout

Vi treffer fargen

Fargen nøyaktig produsert fra koden

Presisjon

Høykvalitets produksjonsutstyr